Samen zoeken naar zin

Dat we allemaal ouder worden is een universeel gegeven. De Dalaï Lama (spiritueel leider van de Tibetanen) noemt als doel van ons leven het vinden van geluk, en daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Waar is dat geluk te vinden? We herontdekken hier het zoeken naar zin in ons leven. Een onderzoek van de faculteit psychologie … Read more

Mijn fysieke grenzen

Sta jij ’s morgens op met spieren die niet meer zo soepel zijn? Heb je moeite om de ondertitels op TV te lezen of moet je vaker vragen om iets te herhalen? Allemaal signalen die ons vertellen wat we al wisten: we worden alsmaar ouder. OKRA brengt mensen met mekaar in gesprek om hierover na … Read more

Creatief bezig zijn

Creatief bezig zijn Wie droomt in de aanloop van zijn of haar pensioen niet van wat je nadien allemaal wil doen! Soms dromen we al een leven lang om iets creatiefs te gaan doen, sommige mensen dromen van een universitaire opleiding, of willen een instrument bespelen. Nu we op pensioen zijn, hebben we eindelijk de … Read more

Een gezondheidstip? Doe aan vrijwilligerswerk!

In de maand januari maken velen goede voornemens. Gezonder leven is vaak een top-voornemen. Maar waarom zou je dit bereiken via ‘vrijwilligerswerk’. Want jawel hoor. Een recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan. Vrijwilligerswerk is wel degelijk bijzonder gezond! In een grootschalige studie, waaraan ook OKRA participeerde, werd onderzoek gedaan naar de effecten van vrijwilligerswerk op het … Read more

Vergrijzing: een wereldwijde uitdaging.

Wie denkt aan vergrijzing, denkt direct aan het toenemende aantal ouderen in België, de druk op de pensioenen, de toenemende zorg… Kortom… we zien vergrijzing als een Westerse uitdaging. Vanuit OKRA zien we dit iets anders. Vergrijzing is naast een uitdaging ook een gigantische opportuniteit. Vele senioren met een massa kennis, vaardigheden, deskundigheid en wijsheid. … Read more

Wat betekenen bruto pensioenbedragen?

Om het nettobedrag van jouw pensioen te bekomen, worden er eerst enkele bijdragen afgetrokken. Ziekte- en invaliditeitsbijdrage Als je pensioen een bepaalde grens overschrijdt (1530,38 euro), betaal je een bijdrage (3,55 procent) aan de sociale zekerheid. Die is bestemd is voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze vervangt jouw persoonlijke bijdrage aan je … Read more

Wat met je inkomen na overlijden?

Sterft je partner, kan je in aanmerking komen voor een overgangsuitkering of overlevingspensioen. Vanaf 1 januari 2020 heeft een weduwe of weduwnaar die jonger is dan 47 jaar en zes maanden recht op een overgangsuitkering. Wanneer je ouder bent, heb je recht op het overlevingspensioen. De leeftijd van 47 jaar en zes maanden wordt ieder … Read more

Heb je recht op een minimumpensioen als werknemer of zelfstandige?

De wet wil een behoorlijk pensioenbedrag waarborgen voor wie kan bewijzen dat hij een volledige of minstens twee derde loopbaan als werknemer achter de rug heeft. Bedrag Het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen krijg je automatisch als je met pensioen gaat. Als je tenminste aan de strenge toekenningsvoorwaarden voldoet. Zoals alle sociale uitkeringen volgen deze … Read more