Deur aan deurverkoper? Toch even opletten!

De afgelopen maanden ontving OKRA signalen dat er in Oost- en West Vlaanderen verkopers op pad waren die producten te koop aanboden ten voordele van vzw OKRA. Wij als OKRA zijn hier niet van op de hoogte, en zouden dergelijke technieken nooit toepassen.

Laat ons daarom even ingaan om deze ‘verkoopstechnieken’ en wat helderheid geven in wat kan en mag. Want de kans is niet onbestaande dat er eerstdaags ook bij jou een verkoper aan de deur staat. Vooral energiebedrijven gebruiken deze benaderingstechniek vrij actief. Bij energieleveranciers heb je meer kans om enkele dingen te chekken. Moeilijker is het al bij leurders die allerhande producten proberen te verkopen ten voordele van één of ander doel.  En geef nu toe… het heeft toch iets als een bende jonge gasten wafeltjes verkopen ten voordele van hun jeugdvereniging. Je ziet het… deur aan deur verkoop heeft vele kanten.

Zijn hier afspraken rond ?

In 2017 maakte minister van Consumentenzaken Kris Peeters een gedragscode opgemaakt voor de huis aan huis verkoop. Daarin staat o.a. dat de verkopers enkel tussen 9u en 20u actief mogen zijn. Ze moeten zich duidelijk kenbaar maken als verkoper en het gesprek moet beëindigen als jij hier niet wil op ingaan. Opdringerige verkopers zijn dus uit den boze! De gedragscode geeft aan dat er gereserveerd moet worden opgetreden t.a.v. ouderen. Elk contract dient bovendien op papier te staan! Wat wel duidelijk is… Huis aan huis verkoop verbieden kan niet omwille van Europese regelgeving.

Stel ik krijg een verkoper aan de deur. Hoe kan ik merken dat ik deze kan vertrouwen?

Helemaal zeker ben je nooit. Wees dus steeds op je hoede.

Toch zijn er enkele aandachtspunten die je kan bewaken in het geval je een verkoper ontmoet aan je voordeur.

 • De verkoper moet zich duidelijk kenbaar maken. Een verkopen moet steeds zijn legitimatiebewijs tonen waarop zijn identiteit, foto, leverancier en vervaldatum staat. Vraag hier naar!
 • Hij of zij moet duidelijk vermelden voor welke leverancier(s) of welk bedrijf of welke organisatie hij werkt
 • Vraag zeker naar de naam van het bedrijf, de ondernemingsnummers, het adres, contactgegevens, mailadres, telefoonnummer.

Neem in geval van twijfel even contact op met de betrokken organisatie. Een verkoper met minder goede bedoelingen zal vlug merken dat je niet zomaar met iedereen in zee gaat. Wie dan eerder wou ‘oplichten’ zal in dat geval het hazenpad kiezen. Twijfel je toch aan de goede bedoelingen van de verkoper dan kan je steeds contact opnemen met de politie.

Is het toch een betrouwbare verkoper, dat is het belangrijk te weten dat de verkoper gevestigd is in de Europese Unie, zodat je beschermd bent door de Europese Wetgeving voor uw aankoop op straat of deur-aan deur.

Wie huis aan huis verkoop doet moet trouwens beschikken over een machtiging. Een leurderskaart. Toch zijn er uitzonderingen afhankelijk van het statuut (bv. vereniging) en het type verkoop (commercieel of niet). Wie bv. potten en pannen komt verkopen moet zeker een leurdeskaart hebben. Wie een verkoop op zet t.v.v. school of een vereniging hoeft geen leurderskaart te hebben maar moet het in principe wel aanvragen op de gemeente.

Ik heb vertrouwen in de verkoper en voel me aangetrokken in wat hij of zij verkoopt. Ik denk er op in te gaan. Kan ik gerust zijn?

Zwicht niet voor een verkoper die sterk aandringt en laat je gelden.

 • Vraag aan de verkoper dat hij zich identificeert.
 • Vraag verduidelijking over alle aspecten die jou vaag lijken.
 • Bij energie: Vergelijk de prijs per kWh en de jaarlijkse vaste vergoeding van het aangeboden contract met die van andere tariefformules op de markt.
 • Teken niet onmiddellijk, zelfs niet (zeker niet) als het om een uitzonderlijke kans gaat die je meteen moet grijpen.
 • Wees op je hoede voor voorstellen of kortingen die te mooi lijken om waar te zijn.
 • Lees, vooraleer je tekent, alle bepalingen, ook de kleine lettertjes.
 • Controleer of de juiste datum op het contract of de bestelbon staat.
 • Betaal niet onmiddellijk, zelfs geen voorschot, wat overigens bij wet verboden is. Als je toch al een betaling doet, vraag dan een kwitantie.
 • Vergeet niet dat je het contract kunt opzeggen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de bevestiging van het contract door de leverancier).

Alsnog bedenken?

De gedragscode bepaalt dat de huis-aan-huisverkoper jou een schriftelijk contract moet bezorgen, dat door hemzelf en door jou getekend is. Let wel: In België hangt u vast aan een contract zodra u het onderwerp van de verkoop (product of dienst) en de betreffende prijs aanvaardt. U moet dus niet noodzakelijk iets betaald hebben om gebonden te zijn aan een contract buiten de verkoopruimten.

En betalen ?

Als u een aankoop doet op straat of aan uw deur, betaal niet. Richt de verkoper in kwestie zich op de Belgische markt? Dan moet hij even wachten voor hij van u een betaling of voorschot mag eisen: zeven werkdagen nadat u het contract afsloot.

De termijn van zeven dagen is voorbij? U hebt nog zeven dagen extra om te herroepen, maar de verkoper kan de betaling al vragen voor deze termijn is verstreken.

Plaats een reactie