Een gezondheidstip? Doe aan vrijwilligerswerk!

In de maand januari maken velen goede voornemens. Gezonder leven is vaak een top-voornemen. Maar waarom zou je dit bereiken via ‘vrijwilligerswerk’. Want jawel hoor. Een recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan. Vrijwilligerswerk is wel degelijk bijzonder gezond!

In een grootschalige studie, waaraan ook OKRA participeerde, werd onderzoek gedaan naar de effecten van vrijwilligerswerk op het gezondheidsvlak. De resultaten zijn frappant! Vrijwilligers voelen zich niet alleen gezonder, ze doen ook minder vaak een beroep op gezondheidszorg.

Positieve impact

Uit het onderzoek bleek dat deelnemen aan het verenigingsleven een positieve impact heeft p het welzijn. Zo blijken vrijwilligers meer zelfvertrouwen te hebben, een grotere eigenwaarde en sociale steun. Vrijwilligers voelen zich gezonder, en wie niet deelneemt aan het verenigingsleven voelt zich minder gezond en eenzamer. Dat alles bleek uit een vergelijking van de medische gegevens van 2000 vrijwilligers en 5000 niet vrijwilligers!

Vrijwilligerswerk doorbreekt het isolement en helpt om sociale banden te smeden. Dat lijkt ons logisch. Dat ze zich gezonder voelen is misschien wel opvallend!

Minder naar de dokter

Opvallend is het verband tussen deelname aan het verenigingsleven en de waarschijnlijkheid van een doktersbezoek. Wie geen vrijwilligerswerk doet gaat sneller en vaker naar een arts, dan wie wel vrijwilligerswerk doet. Niet alleen de huisarts, ook de specialist krijgt minder bezoek van een vrijwilligers.

Niet alleen het doktersbezoek is lager, ook het gebruik van medicatie is opvallend lager! Frappant! Vooral bij medicatie die inwerkt op het zenuwstelsel (bv geneesmiddelen tegen depressie) is de correlatie met  sociaal engagement heel sterk.

Besluiten?

De besluiten zijn vlug getrokken! Wie een positieve dynamiek wil geven aan zijn of haar leven zet de stap naar het vrijwilligerswerk!. En je bent hierin niet alleen. Er is nog nooit zoveel vrijwilligerswerk gedaan dan vandaag de dag. Er zijn ook nog nooit zoveel organisaties waar je aan vrijwilligerswerk kunt doen. Van de sportclub, oudercomité… tot OKRA natuurlijk.

Ook een uitdaging voor de overheid! Ondersteun de verenigingen zo sterk mogelijk! Dit is preventie bij uitstek!

Plaats een reactie