Heb je recht op een minimumpensioen als werknemer of zelfstandige?

De wet wil een behoorlijk pensioenbedrag waarborgen voor wie kan bewijzen dat hij een volledige of minstens twee derde loopbaan als werknemer achter de rug heeft.

Bedrag

Het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen krijg je automatisch als je met pensioen gaat. Als je tenminste aan de strenge toekenningsvoorwaarden voldoet. Zoals alle sociale uitkeringen volgen deze bedragen de indexverhoging en de eventuele welvaartsaanpassing. Daarnaast zijn er geregeld extra verhogingen. Voor een pensioen berekend als alleenstaande ligt het minimum vandaag op 1 266,37 euro. In het geval van een gezinspensioen ligt het hoger, op 1 582,46 euro. Aan weduwen of weduwnaars wordt tot slot het bedrag overleving toegekend. Dit is 1 249,44 euro.

Let op. Je moet een volledige loopbaan van 45 jaar bewijzen om recht te hebben op het volledige bedrag. Indien je een onvolledige loopbaan hebt, wordt dit bedrag in verhouding berekent. Heb je bijvoorbeeld recht op het minimumpensioen voor alleenstaanden en bewijs je een loopbaan van 40 jaar, dan zal dit pensioen 1 125,66 euro (40/45 * 1 266,37) bedragen.

Voorwaarden

Aan het recht op het gewaarborgd minimumpensioen zijn strenge voorwaarden gekoppeld. Bij bewijs van minstens twee derde loopbaan (30/45) heb je hier in verhouding tot de bewezen loopbaan recht op. Wie niet aan een twee derde loopbaan komt, kan geen aanspraak maken op dit minimum. Een loopbaanjaar telt bovendien pas mee in de optelsom om twee derde loopbaan te bereiken, als je in een kalenderjaar minstens 208 voltijdse dagen bewijst

Versoepeling voor deeltijds werken

De strenge toekenningsvoorwaarden hebben tot gevolg dat wie lang deeltijds werkte, geen aanspraak kan maken op het minimumpensioen. De Generatiepactwet versoepelde dit. Kortom: alle jaren waarin je slechts 156 voltijdse dagen (ook gelijkgestelde) kan bewijzen, tellen ook mee om de twee derde loopbaanvoorwaarde te bereiken. Om de berekening zelf te maken worden de deeltijdse prestaties dan wel naar voltijdse omgerekend, en komt het minimumpensioen dus lager uit.

Studiejaren waarvoor vrijwillig betaald is om pensioenrechten te kunnen openen, tellen niet mee om twee derde loopbaan te bewijzen. Ook de jaren pensioen toegekend op basis van echtscheiding, tellen niet mee.

Gemengde loopbaan

Wie een gemengde loopbaan als zelfstandige en werknemer heeft, kan de jaren als zelfstandige laten meetellen om de twee derde loopbaan te bewijzen.

Heb je recht op een minimumpensioen als ambtenaar?

Indien jouw pensioenbedrag kleiner is dan het gewaarborgd minimumpensioen, wordt het verhoogd met een supplement. Het totaal mag een bepaalde grens niet overschrijden. Op basis van voltijdse prestaties is dit voor een alleenstaande gepensioneerde gelijk aan 1 365,66 euro, en voor een gehuwde gepensioneerde gelijk 1 707,04 euro.

Je moet minstens 20 jaar gewerkt hebben wil je recht hebben op dit supplement. Werkte je deeltijds, dan zal het proportioneel worden aangepast.

Plaats een reactie