Niet digitaal bankieren? Extra betalen! Tot 177 euro/jaar

Klinkt dit je bekend in de oren? Is het iets waar jij, je buurman of dorpsgenoten van wakker liggen? Wij alvast wel. Al een hele tijd. OKRA is helemaal niet gelukkig dat almaar meer banken extra kosten aanrekenen aan wie rekeninguittreksels op papier wil of wie een papieren overschrijving binnen brengt.

Het komt telkens hier op neer: wie geen gebruik maakt van de aangeboden digitale diensten van de bank, moet bijbetalen. Dat is voor OKRA een doorn in het oog.

Natuurlijk juichen we digitale toepassingen toe als ze zorgen voor een efficiënter beheer. OKRA zal daarom in de nabije toekomst extra inspanningen leveren om de digitale vaardigheden van senioren te versterken. Om ouderen digifit te maken. Maar het is voor ons een brug te ver om wie niet wil of kan instappen in deze digitale wereld financieel te treffen. Cijfers én de realiteit wijzen er immers op dat velen nooit de digitale weg zullen bewandelen. Dit fenomeen zal niet zomaar voorbij waaien en zichzelf binnen enkele jaren oplossen. Deze vaststelling staat echter in schril contrast met de digi-dwang die banken hanteren. Digi-dwang die heel wat ouderen kansen ontneemt om zelfstandig zijn of haar financiële middelen te blijven beheren. En daar willen we iets aan doen, samen met jullie

Jij kan ons helpen!

De voorbij weken bereikten ons steeds meer signalen van misnoegde leden en vrijwilligers over de prijzenpolitiek van banken. Banken rekenen vaak kosten aan voor cashafhalingen en niet-digitale verrichtingen zoals printen of toesturen van uittreksels, overschrijvingen op papier of cashafhaling aan het loket. Voor internetbankieren doen ze dat niet, al heeft de ontwikkeling van die platformen ook een kostprijs. Voor OKRA kan dit niet meer! Wij willen weten wat jij denkt. Daarom doen we een ruime bevraging: via het OKRA-magazine en op de website. Met de resultaten voeren we nadien krachtgericht actie. We zijn met velen. De kracht van ons getal valt niet te onderschatten!  

Volgende vragen vuren we op je af: 

 • Vind je het correct dat banken kosten aanrekenen aan wie niet digitaal kan bankieren?
 • Stel je even voor dat van bank veranderen je geen kopzorgen zou geven. Zou je naar een andere bank overstappen als die geen kosten aanrekent voor cashafhalingen en niet-digitale verrichtingen?
 • Van bank veranderen is vandaag niet zo eenvoudig. Welke dienstverlening zou je wensen bij een overstap?
 • Beschik jij over digitale vaardigheden?
 • Wat is jouw leeftijd?

Met de resultaten van deze enquête onder de arm trekken we verder ten strijde! Ten voordele van iedereen die niet digitaal verbonden is! sed1 \l

2 gedachten over “Niet digitaal bankieren? Extra betalen! Tot 177 euro/jaar”

 1. Geen probleem *ARGENTA* BANK is de uitkomst- alle simpele betalingsmodaliteiten zoals* bank kaarten*gratis inbegrepen en op terugbetaling van *ARCOPAR/FIN* moet je niet niet meer rekenen,misschien in de pruimentijd-
  Voor iedereen veilige tijden-

 2. 1ste vraag neen
  2de vraag ja
  3de vraag gratis over schijven en graties uittreksel
  4de vraag min of meer maar niet digitaal ba&nkieren

  80 jaar

Plaats een reactie