Niet-dringend ziekenvervoer


We kregen een vraag van Myriam (68), mantelzorger van haar mama Irène (87). Ze verblijft in een woonzorgcentrum.

Beste OKRA

Je kent dat wel. Van die dagen waarop alles in het honderd loopt. Door onvoorziene omstandigheden kon ik mama niet naar de oogarts brengen. Een afspraak annuleren die al maanden vastlag, leek onverstandig. Dus deed ik beroep op een dienst voor niet-dringend ziekenvervoer. Dit op aanraden van het woonzorgcentrum. Ze hadden al vaker samengewerkt. Het bleek de ideale oplossing, want mama is niet mobiel en kon niet door eender wie vervoerd worden. De consultatie liep vlot en mama was best tevreden. Gelukkig!

Maar dan… volgde een torenhoge factuur. Blijkbaar was er geen tussenkomst van de mutualiteit. Hoe kan dat nu? Is dit altijd zo?

Myriam


Beste Myriam,

Jouw verhaal is niet het eerste dat me ter ore komt. Ook andere OKRA-leden kregen al een hoge factuur gepresenteerd voor niet-dringend ziekenvervoer. Bijvoorbeeld toen ze overgebracht werden naar een ander ziekenhuis voor verder herstel. Of wanneer ze zich niet al te best voelden en een lift konden gebruiken voor de volgende chemobehandeling. Achteraf een financiële opdoffer krijgen, kan je dan best missen. Nochtans kan het niet-dringend ziekenvervoer best een zege zijn én probleemloos verlopen. Zolang je je maar informeert.

Dringend ziekenvervoer ken je wellicht wel? Dat is het vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is. Dit vervoer vraag je aan via de oproepcentrale, als je 112 belt, waarna een erkende ambulancedienst langskomt. (Sinds 1 januari 2019 wordt voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep 60 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.) Niet-dringend ziekenvervoer, zoals dat voor jouw mama, bestaat uit alle ziekenvervoer dat je niet via de dienst 112 regelt. Het kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van wat de medische toestand vereist.

In tegenstelling tot het dringend ziekenvervoer bestaat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen echte wetgeving of reglementering. In juli 2016 werd er gelukkig een charter met kwaliteitsvereisten aangenomen voor ambulances die niet-dringend liggend vervoer uitoefenen. In mei 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet goed om het charter afdwingbaar te maken. Hierdoor mogen ziekenvervoerders patiënten enkel liggend vervoeren wanneer ze erkend zijn door een controle-instantie. Deze instantie kijkt of de ziekenvervoerder aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. Op dit moment worden de vergunningen nog volop uitgereikt.

De kwaliteitsvereisten houden onder andere in dat chauffeurs en begeleiders een opleiding moeten gevolgd hebben. Dat was voorheen nog niet zo. Toch zeggen ze weinig over de prijs. Iedere vervoerder zal de standaard- en maximumprijs moeten meedelen als je een aanvraag doet. Maar echte prijstransparantie is er niet. Er is geen vaste kostprijs, zoals bij het dringend ziekenvervoer. Er zijn zelfs geen minimum- of maximumprijzen vastgelegd. Ambulancediensten kunnen zelf de kostprijs bepalen. De prijs is afhankelijk van de afstand, files, gebruik van medisch materiaal, begeleiders én het bedrag dat de ziekenfondsen terugbetalen.

Terugbetaling?

Inderdaad Myriam, er bestaat een gedeeltelijke terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer. Net zoals jij, weten de meesten niet welk ziekenvervoer precies terugbetaald wordt en hoeveel de terugbetaling bedraagt. Slechts in een aantal specifieke gevallen, zoals bij nierdialyse of een chemotherapiebehandeling, komt het ziekenfonds tussen via de verplichte ziekteverzekering. Een groot aantal ziekenfondsen heeft daarom besloten om in hun aanvullende verzekering een deel van het niet-dringend ziekenvervoer terug te betalen. Hoeveel dit exact bedraagt, hangt natuurlijk af van het ziekenfonds zelf. De voorwaarde is meestal dat je kiest voor de ambulancedienst waarmee je ziekenfonds prijsafspraken heeft gemaakt. Wanneer je een andere ambulancedienst kiest, kan het zijn dat je factuur heel wat hoger is, zoals bij jouw mama. Bovendien zijn er ook grote terugbetalingsverschillen tussen de verschillende ziekenfondsen en zelfs tussen de regio’s van één bepaald ziekenfonds. Voor meer uitleg over de voorwaarden voor terugbetaling voor het specifiek ziekenvervoer kan je best contact opnemen met je eigen ziekenfonds. 

Tips

Wanneer je in de toekomst nog ziekenvervoer wil regelen voor je mama, houd je best rekening met volgende tips:

  • indien er geen medische begeleiding nodig is, probeer dan gebruik te maken van minder mobielen centrales, de mobiliteitscentrale aangepast vervoer, de mobiliteitsoplossingen van mutualiteiten (zoals CM-Mobiel) en andere vrijwilligersorganisaties. Hun prijzen zijn vaak veel voordeliger. Nadeel hierbij is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft. Informeer dus bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
  • heb je toch nood aan medische begeleiding, vraag dan aan je ziekenfonds met welke vervoerder(s) er prijsafspraken gemaakt zijn. Informeer over de vergoeding. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer.Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling;
  • informeer je op voorhand ook goed over de kostprijs bij de ziekenvervoerder. Vraag hen zeker naar onvoorziene kosten;
  • als het ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis/woonzorgcentrum/… wordt geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis), laat je altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent. Bevraag opnieuw de kostprijs;
  • als je vragen hebt bij je factuur, laat deze dan controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee;
  • als je klachten hebt, breng dan je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ@zorg-en-gezondheid.be). 

Omdat OKRA al meermaals klachten ontving over uit de pan swingende prijzen van het niet-dringend ziekenvervoer, zetten we hier in de toekomst verder op in. In februari 2019 vond het politiek congres van OKRA plaats, waar onze standpunten n.a.v. de Europese, federale en regionale verkiezingen werden goedgekeurd. Eén daarvan behandelde ook onze zorg m.b.t. het niet-dringend ziekenvervoer. OKRA vraagt in haar memorandum een duidelijk afsprakenkader over de kostprijs en een duidelijke informatiecampagne over de terugbetalingsmodaliteiten.

Info

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte recent een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. Ze baseerden zich hiervoor op de informatie die ze op de websites van de ziekenfondsen gevonden hebben. Het overzicht werd nagelezen door de ziekenfondsen en waar nodig verbeterd en aangevuld. Neem zeker een kijkje op hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/ziekenvervoer-1

Plaats een reactie