Relatie grootouders – kleinkinderen

    Wat betekenen grootouders voor hun kleinkinderen? De relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen is heel bijzonder. Zeker als je voor de eerste keer een kleinkind verwelkomt. Grootouders ervaren dit vaak als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Grootouders en kleinkinderen vervullen een heel belangrijke rol in elkaars leven. Niet alleen om hun kinderen … Read more

Eenzaamheid

  Vraag het aan OKRA – VBRO-uitzending van donderdag 3 oktober 2019. Eenzaamheid ontstaat meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. Bij sommige mensen is het van tijdelijke aard, bij andere kan het langdurig worden met ingrijpende gevolgen. Een ding is zeker: het kan iedereen overkomen, jong en oud. … Read more

Blokkering rekeningen bij overlijden

Een overlijden van een naaste is heel ingrijpende en emotionele gebeurtenis in een mensenleven. Meestal komen daar nog heel wat beslommeringen met hindernissen bij. Onder meer de overdracht van de banktegoeden naar de erfgenamen is niet altijd een vlakke rit. Wie geconfronteerd wordt met een overlijden, dient eerst de dokter te verwittigen. Die stelt de … Read more

Pensioenverhogingen

Het interprofessioneel akkoord (IPA) – afgesloten tussen de sociale partners – bevat, naast de krijtlijnen voor de lonen en arbeidsvoorwaarden in de privésector, ook een verdeling van de welvaartsenveloppe, waaronder de pensioenen. Welvaartsenveloppe De welvaartsenveloppe is broodnodig om de pensioenen niet te laten achterophinken op de algemene welvaartsevolutie en om het niveau van de Belgische … Read more