Samen zoeken naar zin

Dat we allemaal ouder worden is een universeel gegeven. De Dalaï Lama (spiritueel leider van de Tibetanen) noemt als doel van ons leven het vinden van geluk, en daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Waar is dat geluk te vinden? We herontdekken hier het zoeken naar zin in ons leven. Een onderzoek van de faculteit psychologie aan de KULeuven toonde aan dat mensen die hun leven als zinvol ervaarden, over het algemeen gelukkiger waren en minder depressief, dan mensen die geen zin ervaarden in hun leven (soms ondanks vele inspanningen).

OKRA is heeft haar wortels in de christelijke traditie. Maar zingeving hoeft niet louter als de christelijke zingeving begrepen te worden. Andere wijsheidstradities kunnen ons ook veel vertellen. Maar we moeten daarbij onze christelijke wortels niet negeren. Ons christelijk erfgoed -als ik het zo mag stellen- geeft ons een taal die het mogelijk maakt om hierover te praten, en geeft ons een kijk op het leven die de vragen die het leven oproept (ook de vragen omtrent onze dood) niet uit de weg gaat. Het schept een kader waarbinnen mensen met mekaar kunnen praten over wat hen écht bezighoudt.

OKRA organiseert allerhande activiteiten die mensen samenbrengt: fietsen, pétanque, lijndans, wandelen, reizen, … Maar deze activiteiten staan nooit op zichzelf, telkens is er ook ruimte voor zingeving: hoe gaat het met je, wat houdt je bezig, waarvan lig je soms wakker. Mensen ontmoeten mekaar in de activiteit én in het gesprek.

Sinds ons land quarantainemaatregelen heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is de zingevingsvraag nog scherper naar voor gekomen. Het zit ‘m in praten over wat je bezighoudt, je verdriet delen: samen staan we sterk. Het creëert nabijheid in taal en woorden. Leven krijgt pas zin in verbondenheid met anderen en die verbondenheid gaat tot in het gebaar: een aanraking, een knuffel.

De voorbije weken hebben onze bestuursleden gezocht naar manieren om mensen, ondanks het verbod tot fysiek contact, toch met mekaar te verbinden: een telefoontje naar wie geen computer heeft, een kaartje in de bus, een praatje vanop afstand, een inspirerende gedachte voor elke dag via mail, noem maar op. Daarenboven worden er via mail en sociale media worden ontzettend veel positieve gedachten, verhalen, gedichten, liederen, enz. met mekaar gedeeld. De solidariteitsgedachte leeft heel sterk in OKRA leden, en het samen zoeken naar de zin van alles wat ons overkomt, geeft een enorme boost aan het leven!

Plaats een reactie