Vergrijzing: een wereldwijde uitdaging.

Wie denkt aan vergrijzing, denkt direct aan het toenemende aantal ouderen in België, de druk op de pensioenen, de toenemende zorg… Kortom… we zien vergrijzing als een Westerse uitdaging. Vanuit OKRA zien we dit iets anders. Vergrijzing is naast een uitdaging ook een gigantische opportuniteit. Vele senioren met een massa kennis, vaardigheden, deskundigheid en wijsheid. Dit is een maatschappelijke opportuniteit.

Vergrijzing is echter niet Westers, maar een wereldwijde uitdaging!! De vergrijzingsgolf die er straks staat aan te komen in sommige landen is indrukwekkend. Het is vooral beangstigend als je weet dat sommige landen zich hier niet van bewust zijn of de geen beleid hebben die hierop inspeelt. Wanneer we de wereldbevolking bekijken dan merken we een sterke toename van het aantal ouderen tav het aantal jongeren. We zien ook een dalende vruchtbaarheid, en een dalende mortaliteit (we leven dus steeds langer). Deze evoluties zorgen voor de vergrijzing, komt in alle landen voor, maar wel in verschillend tempo. Er zijn hierbij niet alleen verschillen tussen regio’s of continenten… maar ook tussen landen binnen 1 continent.

Wanneer we bv. kijken naar de 60+’ers dan zien we een bijzonder snelle vergrijzing, net in de minder ontwikkelde landen. In 2050 zal 79% van de 60+ zich in landen in ontwikkeling bevinden. (vooral Azië) Vaak in landen met minder gunstig economie.

Wat is het probleem in Westerse landen ?

Het probleem in de Westerse landen is waarschijnlijk gekend door de luisteraars van VBRO. Vergrijzing zorgt bij ons voor meer pensioenuitgaven, meer uitgaven voor gezondheidszorg, minder uitgaven voor onderwijs. Er is stilaan een groeiende consensus dat meer werk en langer werken noodzakelijk zal zijn.

Wat is het probleem in landen in ontwikkeling ?

 De situatie is erg verschillende naargelang regio en land. Waar wij in het westen kunnen terugvallen op een sociale zekerheid en pensioenstelsel is dit in vele landen in ontwikkeling helemaal niet het geval. We merken dat in deze landen veel ouderen moeten blijven werken, zonder bijdrage aan de sociale zekerheid

Een rode draad in alle landen!

OKRA stelt vast dat een rode draad is in alle landen. Ouderen zijn geen politieke prioriteit. We praten vaak ‘over’ ouderen, maar weinig of niet ‘met’ ouderen. Welke maatschappelijke positie kennen wij toe aan ouderen? Hoe kunnen we sociale bescherming opbouwen?

Dit ontdekte OKRA o.a. in Bangladesh.

OKRA werkt daar samen met GK, een gezondheidsorganisatie. Deze organisatie kwam kijken hoe we in Vlaanderen omgaan met ouderen. Ze werden geraakt door het verenigingsmodel van OKRA, waarbij senioren in hun ‘kracht’ worden gezet. Ze namen dit model mee naar Bangladesh en zijn nu volop bezig met het oprichten van OKRA-groepen (Elderlyclubs) in Bangladesh.

Door de ouderen in Bangladesh te groeperen krijgen ze een stem, kunnen ze druk uitoefenen om te proberen een pensioenstelsel te versterken, en kunnen ze bij elkaar ook hun eenzaamheidsgevoelens even kwijt.

OKRA wil samen met GK dit model wereldwijd uitbreiden. Niet alleen in Bangladesh, maar waar ook te wereld ouderenverenigingen oprichten om zo een stem te geven aan de grootste bevolkingsgroep ter wereld.

Plaats een reactie