Wanneer je vragen of klachten hebt over je zorgverlening – OKRA- ZORGRECHT

Wanneer iemand zich in een zorgsituatie bevindt, is er vaak nog veel onduidelijk. Het is dikwijls een moeilijke periode voor zowel de zorgbehoevende als voor zijn of haar familie. Naast de emotionele verwerking, rijzen er ook vele vragen. Soms loopt de zorgverlening niet zoals verhoopt. Het is van groot belang dat je weet waar je terecht kunt met je vragen en eventuele klachten. 

OKRA-ZORGRECHT is er voor jou! 

Sinds 2010 biedt ouderenvereniging OKRA een bijzondere dienstverlening aan voor al wie zorg nodig heeft of zorgt voor een familielid of vriend. Onze erkende vereniging voor zorggebruikers en mantelzorgers draagt de naam OKRA-ZORGRECHT. Wij zetten ons ten volle in voor de belangen en vragen voor al wie zorg nodig heeft. Speciale aandacht gaat uit naar bewoners van woonzorgcentra en hun mantelzorgers.  

Dit aanbod zal alleen maar relevanter worden. De vergrijzing van de bevolking neemt verder toe. In 2050 zal een op vier Vlamingen minstens zestig jaar oud zijn (de vergrijzing) en een op de tien tachtig jaar of ouder (de verzilvering). Met de verdere vergrijzing en de aankomende verzilvering van de bevolking neemt ook het aantal oudere mensen toe met één of meerdere chronische ziekten. De voorspelling is dan ook dat de vraag naar (thuis)zorg zal toenemen. Daarnaast is er de laatste jaren ook een sterke groei van het aantal nieuwe ouderenzorgvoorzieningen en het aantal plaatsen in de voorzieningen.   

Zo telde Vlaanderen op 1 januari 2019 al 81.789 woongelegenheden in 820 verschillende woonzorgcentra. Daarbovenop waren er op die datum ook 2.438 plaatsen in erkende centra voor kortverblijf, 25.563 erkende wooneenheden in assistentiewoningen en 300 erkende dagverzorgingscentra.  

Voor wie?  

Al wie zorg nodig heeft of zorgt voor een familielid of vriend, kan als lid gratis beroep doen op OKRA-ZORGRECHT. Of je nu pas opgenomen bent in een woonzorgcentrum of nog thuis woont, we helpen iedereen verder. Er is ook geen leeftijdsbeperking. Je hoeft bovendien geen OKRA – lid te zijn om je aan te sluiten bij ZORGRECHT. 

Wat doen we?  

Een luisterend ook en advies 

Bij OKRA-ZORGRECHT bieden we een luisterend oor en krijgen mensen advies op maat. De meeste oproepen die OKRA-ZORGRECHT krijgt zijn geen klachten. Meestal zitten mensen met vragen over premies, hulpmiddelen of waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Is mijn factuur correct? Wat zit er opgenomen in de dagprijs van een woonzorgcentrum? Kom ik in aanmerking voor een bepaalde tegemoetkoming? Het zijn maar een paar van de vele vragen waar OKRA-ZORGRECHT een antwoord op geeft. We staan klaar voor al deze zorgvragen, bekommernissen of moeilijkheden. 

Goede informatie 

Veelal weten zorgvragers niet welke rechten ze hebben. Via goede informatie willen we de leden al op weg zetten. Elk lid ontvangt jaarlijks het OKRA-ZORGmagazine en een digitale nieuwsbrief. Daarnaast voorzien we ontmoetings- vormingsactiviteiten.  

Belangenverdediging 

OKRA-ZORGRECHT behartigt niet alleen persoonlijke belangen maar ook die van andere zorggebruikers en mantelzorgers. We zitten regelmatig samen met de overheid en andere zorgorganisaties om de wensen en noden aan te kaarten. 

Bemiddeling bij klachten 

Bij klachten zoeken we samen met de mensen naar een gepaste oplossing. We proberen in eerste instantie een bemiddelende rol op te nemen met de zorgaanbieders. We raden altijd eerst aan dat een klacht bij de voorziening zelf wordt aangekaart. Elke zorgaanbieder moet immers over een laagdrempelige klachtenprocedure beschikken en die ook actief bekendmaken bij haar cliënten, bewoners en andere betrokkenen. Wanneer dit niet meer lukt, dienen we een klacht in bij Zorginspectie.  

Voor klachten en vragen gericht naar een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een assistentiewoning, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum werken we samen met de Woonzorglijn. De Woonzorglijn is het contactpunt van de Vlaamse overheid voor wie vragen of klachten heeft over een ouderenzorgvoorziening. De Woonzorglijn is een onderdeel van de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze afdeling is ook bevoegd voor de erkenning en de financiering van de ouderenzorgvoorzieningen.   

Wanneer de Woonzorglijn de klacht niet zelf kan onderzoeken, wordt Zorginspectie ingeschakeld. Een inspecteur van Zorginspectie zal dan tijdens een (meestal) onaangekondigde controle ter plaatse nagaan of er tekorten zijn op de wettelijke erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen waarvoor Zorginspectie bevoegd is om toezicht op te houden.   

De klachtindiener krijgt steeds vanuit de Woonzorglijn de nodige informatie over wat een inspectieaanvraag precies inhoudt. 

Meer info over OKRA-ZORGRECHT 

– 02 246 57 72, zorgrecht@okra.be 

– OKRA-ZORGRECHT, PB 40, B-1031 Brussel 

– www.okra.be  

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur 

(vrijdag enkel voormiddag). 

De Woonzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur via de telefoon op het nummer 078 15 25 25, via e-mail op woonzorglijn@zorg-engezondheid.be of via de website www.woonzorglijn.be.

Plaats een reactie